Muneyuki Kaneshiro, Yûsuke Nomura

 • Blue lock Tome 1

  ,

 • Blue lock Tome 2

  ,

 • Blue lock Tome 3

  ,

 • Blue lock Tome 19

  ,

 • Blue lock Tome 18

  ,

 • Blue lock Tome 20

  ,

 • Blue lock Tome 17

  ,

 • Blue lock Tome 16

  ,

 • Blue lock Tome 4

  ,

 • Blue lock Tome 5

  ,

 • Blue lock Tome 6

  ,

 • Blue lock Tome 14

  ,

 • Blue lock Tome 9

  ,

 • Blue lock Tome 8

  ,

 • Blue lock Tome 13

  ,

 • Blue lock Tome 7

  ,

 • Blue lock Tome 11

  ,

 • Blue lock Tome 12

  ,

 • Blue lock Tome 10

  ,

 • Blue lock : Agenda

  ,

 • Blue lock : egoist bible

  ,

 • Blue lock : coffret Tomes 1 à 3

  ,

empty